Cần Thơ ĐÈN PHÒNG CHỤP TRIOPO TTK-400WS

Người bán: Thiết Bị Phòng Chụp.

Ngày đăng: 11-09-2017 18:03

Giá: 2.330.000 ₫

Mô tả: ĐÈN PHÒNG CHỤP TRIOPO TTK-400WS
TTK - 400 thực sự mang đến nguồn sáng tạo về ánh sáng chuyên nghiệp
Xem thêm tại : http://thietbiphongchup.vn/den-phong-chup-triopo-ttk-600ws-1-1-697362.html

Liên hệ: 0936345262

Up lên đầu | Xóa tin | Quay trở lại